Video Poetry

Home > Video Poetry

"Tu e kerkue veten"

"Bisede me hije"

Bill Wolak duke e recituar poezine "Andrra"

Poezia Purgator

Ata më thanë ik e unë ika

 Bisedë me gurë - Vedat Haxhiislami

Bisedë me qiellin - Avni Dalipi

Bisedë me detin - Labinot Lajçi

“Andërr”

He was born on 2nd February 1970 in Lipjan near Prishtina, the capital city of the Republic of Kosova. He completed his primary and secondary education in his birthplace, in Lipjan… Read More

© 2024 LULZIM TAFA